As far as it takes

Имате ли навършени 18 години?
Трябва да приемете нашите "Условия за ползване" за да продължите!!
ВОДКА
ВОДКА

ВОДКА

Животът е кратък, партито - вечно

ДЖИН
ДЖИН

ДЖИН

Чувствително вълнуващ

УИСКИ
УИСКИ

УИСКИ

Силата на една легенда

MEET
US AT
TFWA
MEET
US
„ВП Брандс Интернешънъл“ стартира обученията по ключови компетентности включващи английски език

„ВП Брандс Интернешънъл“ стартира обученията по ключови компетентности включващи английски език

На 7.11.2018 г. „ВП Брандс Интернешънъл“ стартира обученията по английски език по проекта „Повишаване на уменията на служителите на ВП Брандс Интернешънъл съобразно актуалните нужди на бизнеса, чрез предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, както и чрез обучение за придобиване на ключови компетентности.“

Проект и главна цел:

В проекта са включени общо 198 служители от ВПБИ, от които 49 служители ще получат обучения по ключови компетентности включващи английски език.

Обучения по ключови компетенции в областта на чуждите езици са предвидени за служители от почти всички дирекции и направления в компанията - производство, складово стопанство, транспорт, продажби, покупки, ИТ, счетоводство, лаборатория и други.

Обща стойност: 84 480 лева, от които 71 808 лева европейско и 12 672 лева национално съфинансиране

Начало: 1.06.2018 г.

Край: 1.6.2019 г.

За служителите ни – това е прекрасна възможност за придобиване на допълнителни знания и умения, за да са по-ангажирани и мотивирани с добра перспектива за кариерно развитие.

www.eufunds.bg

Назад