As far as it takes

legal_years
terms_all!
Privacy Policy and use of Cookies TERMS AND CONDITIONS
ВОДКА
ВОДКА

ВОДКА

Водка Flirt. Живей сега.

ДЖИН
ДЖИН

ДЖИН

Чувствително вълнуващ

УИСКИ
УИСКИ

УИСКИ

Силата на една легенда

Водка
Водка

Водка

ПЛАТИНЕНА ФИЛТРАЦИЯ

MEET
US AT
TFWA
MEET
US
Уведомления за инвестиционно намерение - „ВП Брандс Интернешънъл“ АД внесе инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична система в завода си в град Пещера

Уведомления за инвестиционно намерение - „ВП Брандс Интернешънъл“ АД внесе инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична система в завода си в град Пещера

„ВП Брандс Интернешънъл“ АД внесе инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична система в завода си в град Пещера

 

„ВП Брандс Интернешънъл“ АД внесе инвестиционно предложение в РИОСВ Пазарджик за изграждане на фотоволтаична система на територията на завода си в гр. Пещера. Целта на проекта е производство на електроенергия от ВЕИ за собствено потребление и отдаване на излишната енергия в електроразпределителната система.

 

Инвестиционното намерение предвижда подобряване на екологичните резултати на предприятието, намаляване потреблението на електрическа енергия от доставчици – търговци и оползотворяването на неизползваеми терени, собственост на „ВП Брандс Интернешънъл“ АД, което е в пряко изпълнение на политиките на инвеститора в сферата на околната среда, посредством използването на енергия от възобновяеми енергийни източници. Чрез реализирането на проекта, освен повишаване нивото на енергийната независимост на „ВП Брандс Интернешънъл“ АД, инвеститорът цели и оползотворяване на покривните пространства, собственост на дружеството. 

 

 Копие от документа може да видите тук:

https://drive.google.com/file/d/11PlG90LDB_gA3PqOeJf1icLBq8xxicQj/view?usp=sharing

 

Назад