As far as it takes

Имате ли навършени 18 години?
terms_all!
Privacy Policy and use of Cookies TERMS AND CONDITIONS
ВОДКА
ВОДКА

ВОДКА

Водка Flirt. Живей сега.

ДЖИН
ДЖИН

ДЖИН

Чувствително вълнуващ

УИСКИ
УИСКИ

УИСКИ

Силата на една легенда

Водка
Водка

Водка

ПЛАТИНЕНА ФИЛТРАЦИЯ

MEET
US AT
TFWA
MEET
US

"ВП Брандс Интернешънъл" АД обявява процедура за избор на изпълнител

"ВП Брандс Интернешънъл" АД обявява процедура за избор на изпълнител, по обособени позиции" с публична покана по реда на ПМС 160/2016г., с предмет: 

„Организиране и провеждане на обучения на заети лица във „ВП Брандс Интернешънъл” АД” по проект „Повишаване на уменията на служителите на ВП Брандс Интернешънъл, съобразно актуалните нужди на бизнеса, чрез предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, както и чрез обучение за придобиване на ключови компетентности“, съгласно сключен административен договор за БФП № BG05M9OP001-1.021-0206-C01 по процедура „Обучения за заети лица“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и съфинансирана от Европейски Социален фонд на Европейския съюз.

Срок за подаване на оферти - 28.12.2018 г.

Пълният пакет документи може да намерите тук:

Линкове:

http://vp-brands.com/files/001/Prilojenie_1-Obrazec_na_oferta.docx

http://vp-brands.com/files/001/Prilojenie_2-Deklaracia_EIK.doc

http://vp-brands.com/files/001/Prilojenie_3-Deklaracia_na_kandidata.doc

http://vp-brands.com/files/001/Prilojenie_4-Metodika_za_ocenka.pdf

http://vp-brands.com/files/001/Prilojenie_5-Tehnicheska_specifikacia.pdf

http://vp-brands.com/files/001/Prilojenie_6-Proekt_na_dogovor.doc

http://vp-brands.com/files/001/Prilojenie_7-Iziskvania_kam_ofertite.pdf

http://vp-brands.com/files/001/Prilojenie_8-Deklaracia_lichni_danni.doc

http://vp-brands.com/files/001/Prilojenie_9-Spisak_na_obuchitelite.docx

http://vp-brands.com/files/001/Publichna_pokana_N3.pdf

www.eufunds.bg

Назад