As far as it takes

Имате ли навършени 18 години?
terms_all!
Privacy Policy and use of Cookies TERMS AND CONDITIONS
ВОДКА
ВОДКА

ВОДКА

Водка Flirt. Живей сега.

ДЖИН
ДЖИН

ДЖИН

Чувствително вълнуващ

УИСКИ
УИСКИ

УИСКИ

Силата на една легенда

Водка
Водка

Водка

ПЛАТИНЕНА ФИЛТРАЦИЯ

MEET
US AT
TFWA
MEET
US

Уведомления за инвестиционно намерение - „ВП Брандс Интернешънъл“ АД внесе инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична система за 530 kWp, за Складови сгради собственост на дружеството, намиращи се в гр. Пещера

„ВП Брандс Интернешънъл“ АД внесе инвестиционно предложение в РИОСВ Пазарджик за изграждане на фотоволтаична система на покривната конструкция на складови сгради в УПИ XVII.кв.28 ПИ 56277.501.673 ; УПИ I КТП.кв.28 ПИ 56277.501.825 и на земя във УПИ IX.кв.28 ПИ 56277.501.309 по плана на гр. Пещера собственост на дружеството. Целта на проекта е производство на електроенергия от ВЕИ за собствено потребление с капацитет до 530 кWp., като иотдаване на излишната енергия към ел. преносната мрежа.
Инвестиционното намерение предвижда подобряване на екологичните резултати на предприятието, намаляване потреблението на електрическа енергия от доставчици – търговци и оползотворяването на неизползваеми терени, собственост на „ВП Брандс Интернешънъл“ АД, което е в пряко изпълнение на политиките на инвеститора в сферата на околната среда, посредством използването на енергия от възобновяеми енергийни източници.
Прикрепено е писмото, което е входирано в РИСВ Пазарджик.

 

Копие от документа може да видите тук:

https://drive.google.com/file/d/1s8I8AJTtVdxxIVq9RRWqIhaWkLQibAP-/view?usp=sharing

 

Назад