As far as it takes

legal_years
terms_all!
Privacy Policy and use of Cookies TERMS AND CONDITIONS
ВОДКА
ВОДКА

ВОДКА

Водка Flirt. Живей сега.

ДЖИН
ДЖИН

ДЖИН

Чувствително вълнуващ

УИСКИ
УИСКИ

УИСКИ

Силата на една легенда

Водка
Водка

Водка

ПЛАТИНЕНА ФИЛТРАЦИЯ

MEET
US AT
TFWA
MEET
US
 Уведомления за инвестиционно намерение - „ВП Брандс Интернешънъл“ АД внесе инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична система в спиртна фабрика Катуница

Уведомления за инвестиционно намерение - „ВП Брандс Интернешънъл“ АД внесе инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична система в спиртна фабрика Катуница

„ВП Брандс Интернешънъл“ АД внесе инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична система в спиртна фабрика Катуница

 

„ВП Брандс Интернешънъл“ АД внесе инвестиционно предложение в РИОСВ Пловдив за изграждане на фотоволтаична система на територията на спиртна фабрика Катуница. Целта на проекта е производство на електроенергия от ВЕИ за собствено потребление с капацитет до 1 MWp.

 

Инвестиционното намерение предвижда подобряване на екологичните резултати на предприятието, намаляване потреблението на електрическа енергия от доставчици – търговци и оползотворяването на неизползваеми терени, собственост на „ВП Брандс Интернешънъл“ АД, което е в пряко изпълнение на политиките на инвеститора в сферата на околната среда, посредством използването на енергия от възобновяеми енергийни източници.

Копие от документа може да видите тук:

https://drive.google.com/file/d/10QzKaK4Gs4RvHPLbHtmtLEU8Qwbqwy_C/view?usp=sharing

 

Назад