As far as it takes

Имате ли навършени 18 години?
terms_all!
Privacy Policy and use of Cookies TERMS AND CONDITIONS
ВОДКА
ВОДКА

ВОДКА

Водка Flirt. Живей сега.

ДЖИН
ДЖИН

ДЖИН

Чувствително вълнуващ

УИСКИ
УИСКИ

УИСКИ

Силата на една легенда

Водка
Водка

Водка

ПЛАТИНЕНА ФИЛТРАЦИЯ

MEET
US AT
TFWA
MEET
US

Уведомление за инвестиционно намерение "ВП Брандс Интернешънъл" АД

 

Инвестиционното намерение предвижда проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на четири кабелна линия, която ще обслужва преноса на електроенергия, от площадката на новоизграждащия се ФЕЦ, до фабрика за производство на спирт – СФ „Есентика“ – собственост на дружеството.

Произведената електроенергия ще бъде потребявана изцяло за собствени нужди от ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД.

Конкретното инвестиционното предложение има за предмет изграждането на подземна кабелна линия ниво средно напрежение - 20kV.

Кабелната линия ще служи като съоръжение за пренос на произведената от фотоволтаична електроцентрала ел. енергия с оглед постигане на целите на инвеститора за намаляване потреблението на електрическа енергия от доставчици- търговци. Също така се оползотворяват неизползваеми терени собственост на ВП Брандс Интернешънъл АД, което е в пряко изпълнение на политиките на инвеститора в сферата на околната среда, посредством използването на енергия от възобновяеми енергийни източници.

Чрез реализирането на проекта, освен повишаване нивото на енергийна независимост на ВП Брандс Интернешънъл АД чрез експлоатиране на собствена мощност за задоволяване на енергийните си нужди, инвеститорът цели и използването на терени собственост на дружеството.

Реализацията на предложението няма да въздейства по никакъв начин върху здравето на живущите в село Катуница.

 

Прикрепено е писмото, което е входирано в РИСВ Пловдив

 

Копие от документа може да видите тук: (ATTACHEMENT към това писмо):

 

https://drive.google.com/file/d/1U0UY9MxKQ9_zL3zINYIDTk2Xr7yfvZ78/view?usp=share_link

 

 

 

Назад