As far as it takes

Имате ли навършени 18 години?
terms_all!
Privacy Policy and use of Cookies TERMS AND CONDITIONS
ВОДКА
ВОДКА

ВОДКА

Водка Flirt. Живей сега.

ДЖИН
ДЖИН

ДЖИН

Чувствително вълнуващ

УИСКИ
УИСКИ

УИСКИ

Силата на една легенда

Водка
Водка

Водка

ПЛАТИНЕНА ФИЛТРАЦИЯ

MEET
US AT
TFWA
MEET
US
Уведомление на РИОСВ-Пазарджик за инвестиционно предложение на „ВП Брандс Интернешънъл“ АД в гр. Пещера

Уведомление на РИОСВ-Пазарджик за инвестиционно предложение на „ВП Брандс Интернешънъл“ АД в гр. Пещера

  

 

„ВП Брандс Интернешънъл“ АД уведомява РИОСВ-Пазарджик за следното инвестиционно предложение:

Вътрешно преустройство и промяна на предназначение на част от съществуващ склад за вино, с цел разширение на съществуващо купажно към цех за производство и бутилиране на течност за чистачки за автомобили и течност за почистване на ръце на спиртна основа в УПИ XVII-673 производствена, складова и обслужваща дейности, кв. 28, гр. Пещера.

С настоящото инвестиционно намерение се предвижда част от склада за вино, да бъде обособен в купажно отделение за течност за чистачки. За целта ще се използват съществуващите помещения на I-вия етап от одобрения и въведен в експлоатация проект, за който има  Разрешение за строеж №45/13.04.2018-78 год., издадено от Гл. Архитект на Община Пещера.

Инвестиционното намерение предвижда монтаж на 3 броя по 30м3 съдове от неръждаема стомана с необходимата обваловка в съществуващия цех. В обособеното помещение ще се купажира течност за чистачки. Всички товаро-разтоварни дейности ще се извършват чрез помпи, тръбопроводи и маркучи.

Ще се извърши и освежаване, включващо боядисване и настилки (неискро образуващ под), като площта за работа ще е 185м2. Купажното ще бъде отделено с противопожарна стена, отговаряща на всички противопожарни изисквания. Използва се съществуващата инфраструктура и няма да се изгражда нова. Използва се съществуващо захранване с ток и вода. Изкопни работи не са предвидени.

По време на строителството няма да се използват природни ресурси. Ще се използва вода за битови нужди от обществено водоснабдяване ВИК. Няма да има вредни емисии, породени от строителни дейности, както и от самото ново производство на течността за чистачки.

За осъществяването на инвестиционното намерение не се предвиждат строителни отпадъци. В процеса на производство също няма да се образуват отпадъци. Отпадъчните води са от битови нужди и ще се изхвърлят във вече изградената канализационна мрежа.

Уведомлението е в РИОСВ-Пазарджик на адрес Пазарджик, 4400; П.К. 220, ул."Генерал Гурко" №3, ет.4 за изразяване на писмени становища от заинтересованите лица.

 

 

Копие от документа може да видите тук:

https://drive.google.com/file/d/1M12sfgQwHi0vuyzW_po3Cire41Pi3SwW/view?usp=sharing

 

 

 

Назад