As far as it takes

legal_years
terms_all!
gdrp_txt_one gdrp_txt_two gdrp_txt_tree gdrp_txt_four
ВОДКА
ВОДКА

ВОДКА

Водка Flirt. Живей сега.

ДЖИН
ДЖИН

ДЖИН

Чувствително вълнуващ

УИСКИ
УИСКИ

УИСКИ

Силата на една легенда

Водка
Водка

Водка

ПЛАТИНЕНА ФИЛТРАЦИЯ

MEET
US AT
TFWA
MEET
US
Обява за „Промени в работата на Фабрика за етанол „ЕСЕНТИКА“

Обява за „Промени в работата на Фабрика за етанол „ЕСЕНТИКА“

О Б Я ВА

ОТ 

 

„ВП Брандс Интернешънъл“ АД

 

На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

У В Е Д О М Я В А М Е

  

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за: „Промени в работата на Фабрика за етанол „ЕСЕНТИКА“ в УПИ I -135,137,138,139,855, производствена и складова дейност, кв. 32 по плана на село Катуница, Община Садово, област Пловдив.

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Катуница или в РИОСВ – гр. Пловдив, бул. "Марица" 122.

 

 

Назад